نخستین فراخوان حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

پژوهشکده مطالعات فناوری با هدف پشتیبانی از پژوهش‌های کاربردی برای پاسخ به نیازها و مسائل کشور و توسعه و تشویق همکاری‌های دانشگاه-دولت-صنعت در چارچوب محورهای اولویت‌دار این فراخوان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حمایت می‌نماید.بازه زمانی ارسال فرم درخواست حمایت در اولین فراخوان حمایت از رساله‌ها/پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی 10 آذر تا 30 بهمن 1402 می‌باشد.علاقه‌مندان می‌توانند فرم درخواست حمایت و پیوست‌های آن را از طریق رایانامه thesisfund@tsi.ir به پژوهشکده مطالعات فناوری ارسال نمایند.

 دریافت دستورالعمل حمایت   دریافت فرم درخواست   دریافت فهرست موضوعات

 دریافت دستورالعمل حمایت   دریافت فرم درخواست   دریافت فهرست موضوعات