مأموریت‌ها و چشم‌انداز

 

چشم‌انداز پژوهشکده:

پژوهشکده مطالعات فناوری تا سال 1404 پژوهشکده‌ای فعال، اثربخش و مورد اعتماد نظام جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی کشور و محورِ شبکه‌ای از افراد و مؤسسات مرتبط خواهد بود.

 

مأموریت‌ پژوهشکده:

تحلیل، درک و پاسخ مؤثر و فعالانه به فرصت‌ها و مسائل پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری و نوآوری با انجام پژوهش‌های اصیل، چندرشته‌ای و کاربست‌محور