دسترسی خارج از شبکه پژوهشکده مطالعات فناوری

دسترسی به سامانه‌های داخلی پژوهشکده نظیر اتوماسیون اداری و ... از خارج از شبکه پژوهشکده، از طریق سرویس SSL VPN امکان پذیر می باشد.

جهت دریافت نرم افزار و اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 66500065 و بخش فناوری اطلاعات تماس حاصل فرمائید.