امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک میان پژوهشکده و دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

در راستای توسعه همکاری های پژوهشکده با دانشگاه های برتر کشور، جلسه ای با حضور ریاست، معاون پژوهشی و مدیران گروه¬های پژوهشی پژوهشکده در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. در این جلسه که با حضور ریاست، مدیران و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید، تفاهم نامه ای با هدف توسعه زمینه های تشریک مساعی و همکاری های پژوهشی و آموزشی در حوزه سیاست گذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری میان طرفین به امضا رسید.