امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده مطالعات فناوری

نظر به نقش مؤثر پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری در پاسخگویی به مسائل جاری کشور به ویژه در دو قوه قضائیه و مجریه و همچنین لزوم گسترش ارتباطات، همکاری­ها و هم­فکری برای نیل به هم­ افزایی و بهره­مندی از ظرفیت­ های فراوان طرفین، تفاهم­نامه همکاری مشترک میان این دو نهاد پژوهشی با "موضوع مطالعه و اجرای طرح­های پژوهشی و کاربستی به منظور تسهیل توسعه فناوری و نوآوری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی" با حضور آقای دکتر طباطبائیان رئیس محترم پژوهشکده مطالعات فناوری و آقای دکتر علم الهدی رئیس محترم پژوهشگاه قوه قضائیه، به امضا رسید.

در این جلسه که روز سه شنبه مورخ 22 مهرماه و در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید، طرفین ضمن تأکید بر جدیت در اجرای هر چه سریعتر مفاد تفاهم­نامه امضا شده، بر لزوم تقویت و گسترش مراودات علمی و اجرایی با تشکیل کمیته­های مشترک، تأکید نمودند.

از اهم اهداف تفاهم نامه منعقد شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پشتیبانی فکری متقابل از فرآیند تصمیم­گیری در حوزه­های تخصصی هر طرف؛
  • بسترسازی امکان استفاده از ظرفیت­های موجود اعضای هیئت علمی و پژوهشگران همکار با طرفین؛
  • همکاری در تعریف و تدوین روابط هوشمندانه قوه قضائیه با آحاد مردم؛
  • تصویرسازی مناسب از قوه قضائیه با عنایت به تحول­گرایی در دوران جدید؛
  • همکاری در بازتعریف نقش حاکمیتی قوه قضائیه به منظور افزایش توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی برای تسهیل توسعه فناوری و نوآوری؛
  • تسهیل فرآیندهای قضایی شرکت­های دانش­بنیان و رفع موانع قضایی بنگاه­های مزبور؛
  • طراحی نظام جامع حقوق فناوری در راستای تسهیل توسعه علمی و فنی کشور و اجرای مشترک برنامه­های آموزشی و ترویجی میان متخصصین طرفین؛