اهدای جوایز «کارآفرین سیاستی» و «برنامه سیاستی» برتر کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری به دو عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری

در هفدهمین کنفرانس ملی و سیزدهمین کنفرانس بین ­المللی مدیریت فناوری و نوآوری که بهمن­ ماه سال جاری در مرکز همایش­های دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید، آقای دکتر رضا اسدی­ فرد جایزه برنامه سیاستی برتر و آقای دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی جایزه کارآفرین برتر سیاستی را دریافت نمودند.