حضور رئیس مرکز مدیریت طرح های کلان و پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در پژوهشکده

دراین جلسه که در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار گردید، آقای دکتر فرج الهی رئیس محترم مرکز مدیریت طرح های کلان و پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به همراه معاونین خود، ضمن دیدار با رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده، به احصاء راه­ های همکاری مشترک فی مابین مرکز و پژوهشکده پرداختند.همچنین مدیران گروه­ های پژوشی چهارگانه پژوهشکده آخرین دستاوردها، پروژه­ های جاری و نیز پروژه­ های شاخص خاتمه یافته گروه خود را معرفی نمودند و در انتها حاضرین در جلسه در مورد ظرفیت­ های همکاری مشترک به گفتگو پرداختند.