وبینار بین المللی در زمینه تامین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه: نقش فین‌تک‌ها، ابزارهای مالی و نهادها

این وبینار با هدف به اشتراک‌گذاری بهترین تجربیات در زمینه نوآوری‌های مالی که دسترسی شرکت های نوآور و نوپا را به منابع مالی و سرمایه گذاری آسان می کند با سیاست گذاران ، پژوهشگران و کارشناسان برگزار می شود. . علاوه بر این ، هدف آن ارزیابی راهکارها و روش های تأمین مالی نوآوری و فناوری های بالا ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. این رویداد مشترک با همکاری دانشگاه توکای ژاپن، صندوق نوآوری و شکوفایی ایران ، پژوهشکده مطالعات فناوری و انتشارات Routledge برگزار می گردد.

تاریخ: 5 ژوئیه 2021(14 تیر 1400) ، زمان: 9:30 - 13:30 به وقت ایران.

لینک ثبت نام ( برای ثبت نام از پروکسی استفاده کنید) : https://lnkd.in/gR888nV

دانلود پوستر وبینار