مروري بر تجربيات كشورهاي منتخب در حمايت از جهش توليد

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
نویسنده (ها): 
گروه پژوهشی: 
اقتصاد دانش‌بنیان
سال انتشار: 
1399

اطلاعات نشر

  • انتشارات جدید
تعداد صفحات: 
100
شابک : 
9786226905282

توضیحات

از اصلي ترين سياستهاي دستيابي به جهش توليد، حمايت از توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و به ويژه بنگاههاي كوچك و متوسط با رشد سريع 2 است. در اين كتاب به صورت خلاصه (SME) سياستهاي حمايتي بعضي كشورهاي منتخب در پشتيباني از رشد و توسعه مقياس اين بنگاهها شامل
استارتاپها و شركتهاي فناور تشريح شده است، تا با الگوبرداري از تجارب اين كشورها، بتوان سياستهاي مناسب براي دستيابي به جهش توليد به عنوان هدف راهبردي كشور را طراحي كرد.