سلسله نشست های تخصصی گروه اقتصاد دانش بنیان

گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری در نظر دارد با هدف آگاهی بخشی پروژه های گروه و ارتقاء سطح دانش علاقه مندان حوزه های مرتبط، سلسله نشست های تخصصی در فصل زمستان در محل این پژوهشکده برگزار نماید.از علاقه مندان دعوت می شود جهت حضور مجازی در این نشست ها از طریق لینک زیر اقدام نمایند: