منابع مالی ایده های نوآورانه

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
نویسنده (ها): 
گروه پژوهشی: 
اقتصاد دانش‌بنیان
سال انتشار: 
1397

اطلاعات نشر

  • انتشارات جدید
تعداد صفحات: 
207
شابک : 
9786226376099

توضیحات

ایده های نوآورانه به عنوان منبع اصلی توسعه کالاها و خدمات جدید در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به واسطه ویژگیهای خاص ایده های نوآورانه از قبیل ریسک بالا، فضای ابهام کارشناسی، عدم وجود دارایی های ملموس در مرحله اول و عدم تقارن اطلاعات، تامین مالی این فعالیت ها با مسائل و چالش های زیادی روبروست. از طرفی بخش تولید در نظام اقتصادی یکی از زیربناهای اصلی به شمار می رود که متکی بر بنگاه هایی است که بتوانند نیازها را به خوبی شناخته و برای رفع آن راهکارهای مناسبی در قالب تولید کالا و یا ارائه خدمت طراحی کرده و تحویل دهند. کالا و خدمات با نوآوری ها و افزایش بهره وری طی زمان باید کیفیت بیشتر پیدا کرده و حتی قیمت آن کمتر گردد. این نوآوری ها نیازمند صرف منابع دانشی، انسانی، سازمانی و مالی است که برای ایجاد آن منابع نیاز به ساختاردهی و پشتیبانی در سطوح سیاست گذاری و نهادی می باشد. تامین مالی ایده های نوآورانه در کشور با مسائل جدی روبرو است به گونه ای که شاخص های نوآوری در کشور علیرغم رشد در حوزه های علم از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بنابراین چارچوب و راهبردهای مناسب سیاستی در این مرحله از توسعه کشور برای تبدیل علم به ثروت از اهمیت خاصی برخوردار است. سیاست گذاران این حوزه مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، صندوق نوآوری و شکوفایی و بازیگران آن مانند مراکز رشد، شتاب دهنده ها، شرکت های دانش بنیان، صاحبان ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کارآفرینان، دانشجویان و متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید و نوپا از جمله استفاده کنندگان این کتاب خواهند بود.