بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خلاق فرهنگی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان

Images: 


نوع کتاب : 
تاٌلیف
گروه پژوهشی: 
اقتصاد دانش‌بنیان
سال انتشار: 
1398

اطلاعات نشر

  • موسسه خدمات فرهنگی رسا
تعداد صفحات: 
200
شابک : 
۹۷۸۹۶۴۳۱۷۹۷۷۹

توضیحات