آینده نگاری، سناریونویسی و آینده بینی مهارت ها

Images: 


نوع کتاب : 
ترجمه
نویسنده (ها): 
گروه پژوهشی: 
جامعه و پیشرفت
سال انتشار: 
1401

اطلاعات نشر

  • انتشارات جدید
تعداد صفحات: 
404
فهرست مطالب: 
شابک : 
9786227007923

توضیحات