هفتمین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری، با محوریت ارائه طرح‌ها و پایان‌نامه‌های ممتاز با محوریت خطوط پژوهشی گروه، در تاریخ 4 دی‌ماه ۱۴۰۱، در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار گردید.

هفتمین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری، با محوریت ارائه طرح‌ها و پایان‌نامه‌های ممتاز با محوریت خطوط پژوهشی گروه، در تاریخ 4 دی‌ماه ۱۴۰۱، در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار گردید. این جلسه به بررسی نتایج پژوهش جناب آقای دکتر درویشان، دانش‌آموخته اقتصاد، مدیریت کسب و کار و توسعه و دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران با موضوع «طراحی مدل مهارت‌های اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی» اختصاص یافت. این جلسه با حضور اعضای گروه جامعه و پیشرفت و علاقمندان به موضوع به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد.